728 x 90
728 x 90

( ایران پیش از اسلام ، ایران دوره اسلامی )

  نگاشته های تمدنی
  تمام نگاشته های تمدنی مرتبط با این دسته بندی اعم از : کتاب شناسی، مقاله ها ، پایان نامه ها و نوشته های مرتبط  در این قسمت نمایش داده میشود.
  20 کتاب
  مطالعات اسلامی تمدن مطالعات تاریخی تمدن
  مطالعات تاریخی تمدن
  ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مطالعات تاریخی تمدن
  59 مقاله
  اسلام و مطالعات اجتماعی
  این مقاله درباره «هویت سرزمینی در جایگاه یکی از مؤلفه های هویتی ایرانیان» بحث می کند؛ از این رو، وزن و جایگاه سرزمین در منظومه فکری و هستی اجتماعی انسان از یک سو نقش و اهمیت سرزمین در هستی اجتماعی و هویت جمعی ایرانیان از دیگر سو بررسی می شود.سخن…
  فرهنگ پویا
  كتاب «جريان شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران» در شهريور 1379 توسط معاونت فرهنگي ـ اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد شد و پس از تصويب، از سوي دبيرخانه مذكور، مركز جهاد دانشگاهي به عنوان مجري طرح و مهندس سيد…
  تحقیقات تاریخ اجتماعی
  توجه به مفهوم ارتباطات سنتی و پژوهش دربارة نقش آن در تحولات اجتماعی ـ سیاسی شیعه می تواند، ضمن بازشناسی هویت اجتماعی شیعه، ما را به شناخت عمیق تر ابزارهای ارتباطی سنتی و کارکردها و قابلیت های آن در جوامعی با فرهنگ شفاهی، به ویژه جامعة ایران، رهنمون سازد. این…
  مطالعات بنیادین تمدن اسلامی
  هدف از انجام این پژوهش، تبیین مولفه‌های اندیشه‌‌سیاسی محقق‌سبزواری به‌عنوان شیخ‌الاسلام پایتخت دولت‌صفوی در تمدن‌شیعی ظهوریافته‌ آن دوران است. گردآوری اطلاعات این پژوهش، با روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده و بر چارچوب نظری شلدون ولین استوار است. ولین با الهام از نظریه انقلاب‌های علمی توماس کوهن، بیان می‌دارد که…
  243 پایان نامه
  ارشد
  فارسی
  ارشد
  وضعیت سیاسی دولت صفویه و تأثیر آن بر تمدن اسلامی آن دوره
  دوره بندی تمدنی تاریخ اسلام , سهم تمدنی ایران , مطالعات تاریخی تمدن ,
  فارسی
  دکتری
  وجوه تشابه و تفاوت های تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی
  تمدن نوین اسلامی , دوره بندی تمدنی تاریخ اسلام , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تاریخی تمدن , مطالعات تمدنی ایران امروز , مولفه های تمدن پیشین اسلامی ,
  فارسی
  ارشد
  واکاوی رویکرد نقادانه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به تمدن غربی از عصر روشنگری
  اندیشه های تمدنی مسلمانان , تمدن اسلامی و تمدن غرب , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تطبیقی تمدن ,
  فارسی
  ارشد
  فارسی
  ارشد
  هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن
  تمدن در سپهر قرآن و روایات , مطالعات اسلامی تمدن ,
  فارسی