728 x 90
728 x 90

تمدن پژوهان


مقاله ها


1579 مقاله
کیهان فرهنگی
«در این جهادی که وجود داردش در این جنگ بی امانی که وجود دارد بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت این جنگی است بین این ها. ما در کجای این جبهه قرار داریم و حضور داریم؟» (در دیدار مداحان .۱۴۰۰/۱۱/۳) «جهاد تبیین» موضوعی…
شهروند
رفتارشناسی سیاسی میرزای‌شیرازی در اتاق رئیس پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باب مباحثه را باز کرد. آن سوی منازعه، «دکتر موسی نجفی» نشسته بود. او در رفتار سیاسی میرزای شیرازی نگاه «براندازانه» می‌بیند و او را آغازگر این مسیر توصیف می‌کند.
کلک
وقتی‌که در حدود ده سال پیش ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدن‌ها را در مجله فارین افرز منتشر کرد بسیاری از آگاهان می‌دانستند که زمینه‌های پیدایش و ابراز چنین نظریه‌ای قبلاً به وسیله «آرنولد جوزف توین بی» محقق و پژوهشگر انگلیسی آماده شده بود. توین بی بسیار پیش‌تر از هانتینگتون نظریه…
تمدن نوین اسلامی
قرآن کریم واپسین و کامل ترین کتاب آسمانی است که به منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده؛ ازاین رو، تمام مولفه های مورد نیاز انسان برای سعادت را، به انحای مختلف، در خود بازتاب داده است. یکی از نویدهای مکتب اسلام تشکیل تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای سعادت…
سخن تاریخ
اشعار باقی مانده از دوران معاصر با ظهور اسلام که در بستر جامعه ی جاهلی سروده شده است یکی از منابع شناخت جامعه ی آن دوران است. خنساء به عنوان یکی از مشهورترین شاعران آن عصر در اشعارش به برخی از ویژگی های آن جامعه توجه داشته است. این پژوهش…

کتاب ها


1261 کتاب
مطالعات اسلامی تمدن مطالعات نظری تمدن
ناشر : دار الفكر المعاصر السلسلة: مشكلات الحضارة
مطالعات اسلامی تمدن
مطالعات تاریخی تمدن مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تاریخی تمدن
ناشر : انتشارات جهان کتاب

نشست های علمی


72 نشست علمی
مطالعات تمدنی ایران امروز
نوع محتوا: ویدئو
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تاریخی تمدن
مطالعات راهبردی جهان اسلام