728 x 90
728 x 90

Profile

فقیه حقانی

موسی

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


2 کتاب
مطالعات تاریخی تمدن مطالعات تمدنی ایران امروز

مقاله های مرتبط


2 مقاله
پژوهش های سیاسی جهان اسلام
فرح پهلوی به عنوان جزئی از چرخه ی فرهنگی دهه ی پایانی حکومت پهلوی، در جهت تثبیت هویت سه گانه سلطنت، با تاسیس زیر مجموعه های متعددی در بنیاد تحت مدیریت خود با اقداماتی: در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی با تاکید بر رویکرد پیشروانه (نوآوری بر خلاف هنجارهای جامعه)، در…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط