728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

اندلس در عصر حکومت‌های اسلامی به اوج رونق و شکوفایی رسید. از آنجا که مسلمانان با سایر ادیانی که در اندلس بودند، تسامح دینی داشتند و حاکمان مسلمان زمینه‌ی رشد و پیشرفت را فراهم می‌کردند در عصر امویان اندلس توجه به علوم و دانشمندان، مدارس، هنر و معماری بیشتر حاصل شد حتی اندلس با بغداد برابری می‌کردی حکم کتاب الاغانی را قبل از این که به بغداد ببرند خریداری کرد.در پژوهش حاضر سعی بر این است که علل شکوفایی تمدن اسلامی اندلس در زمینه‌های مختلف: از جمله علوم، مدارس و کتابخانه‌ها و عوامل سقوط این تمدن مورد بررسی قرار گیرد.از مهم‌ترین دستاوردها و نتایج این پژوهش برای دانش پژوهان و محققان ارائه‌ی توصیفی از شرایط پیشرفت جامعه اسلامی هم‌چنین ارائه‌ی اطلاعاتی جامع پیرامون توجه حاکمان اسلامی و بیان اقدامات آن‌ها برای شکوفایی جامعه‌ی اسلامی است.هم‌چنین بیان این مطلب که در زمان برخی از حکومت‌های اسلامی به خصوص حکومت‌های ملوک-الطوایفی که سه دوره روی کار آمدند حکومت اسلامی قطعه قطعه شد و از درون اختلاف‌هایی که بین این حکومت‌ها وجود داشت حکومت اسلامی را تضعیف کرد هم‌ چنین فساد اخلاق مسلمانان موجبات ضعف روحیه‌ی آن‌ها را فراهم آورد. مسیحیان که در پی فرصت بودند که به حکومت مسلمانان خاتمه دهند شروع جنگ‌های صلیبی و انگیزه‌ی جهاد مقدس باعث شد که مسیحیان مسلمانان را شکست دهند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...