728 x 90
728 x 90آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با برچسب

1 پایان نامه
ارشد
مطالعه‌ی پارچه‌های طراز در تمدن اسلامی با تأکید بر دوره فاطمیون مصر
دوره بندی تمدنی تاریخ اسلام , مطالعات تاریخی تمدن ,
فارسی

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های مرتبط با برچسب

6 مقاله
نقد و نظر
این نوشتار گزارشی از انگاره های تمدن شناسانه سیدحسین نصر در کلی ترین برش آن و بدون لحاظ تمدنی خاص است. درعین حال، امکان سنجی ارجاع این انگاره ها به انگاره یا نظریه ای مرکزی به نام همزادی دین و تمدن را عهده دار است. در این راستا، پس از…
علوم سیاسی (باقرالعلوم)
در این مقاله با مروری بر مختصات فرهنگ متكثر مدرن در دنیای غرب، چالش های برآمده از «تكثر فرهنگی» در زیست دینی غربی ها مانند «سكولاریزاسیون استدلالی روان شناختی»، «ضعف ایمانی»، و «بحران هویت دینی» مورد اشاره قرار می گیرد. آن گاه با تطبیق فضای فرهنگی غرب بر وضعیت جدید…
اندیشه نوین دینی
براساس نظر کارل راجرز ـ یکی از بنیان گذاران روان شناسی انسان گرا ـ زندگی اصیل، زندگی ای است که براساس خواست طبیعی انسان شکل بگیرد. وی نتیجه می گیرد که چون انسان دین دار به منظور جلب رضایت خداوند همواره از خواست طبیعی خود چشم پوشی می کند، درست…
تاریخ در آیینه پژوهش
از آنجا که تاریخ بستر پرورش و رشد انسان می باشد، یکی از منابع مهم هویت او تلقی می شود. اینکه با چه رویکردی به تاریخ بنگریم، نتایج متفاوتی از آن دریافت می کنیم. رویکرد دینی و رویکرد مادی، دو نگرش کلی و اساسی به تاریخ هستند که تفاوت های…
نقد و نظر
فتح الله گولن از جمله نظریه پردازان الهیات اجتماعی است که عمده ترین نظریه های وی بر نوع کاربرد اسلام در وضعیت مدرن متمرکز است. وی بر مقوله هایی مانند خدمت، کار، آموزش و در مجموع ساخت جهان اجتماعی بر اساس مفاهیم اسلامی تأکید می ورزد. از همین رو، قرائت…

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های مرتبط با برچسب

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو نشست های علمی

نشست های علمی

نشست های علمی مرتبط با برچسب