728 x 90
728 x 90

Profile

william james Durant

بیوگرافی

william james Durant / ویلیام جیمز دورانت نویسنده، مورخ و فیلسوف پرکار آمریکایی بود. او بیشتر به خاطر 11 جلد داستان تمدن که با همکاری همسرش آریل دورانت نوشته شد و بین سال های 1935 تا 1975 منتشر شد، شناخته می شود. او پیش از این به خاطر کتابش به نام «داستان فلسفه» که در سال 1926 نوشته شد، اثری که بیش از 2 میلیون نسخه به چاپ رسید مورد توجه قرار گرفت و «اثری پیشگامانه که به رواج فلسفه کمک کرد» در نظر گرفته شد. آنها در سال 1967 جایزه ادبی پولیتزر و در سال 1977 مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کردند.

کتاب های مرتبط


5 کتاب
مطالعات تاریخی تمدن
مطالعات تاریخی تمدن
مطالعات تطبیقی تمدن
مطالعات تطبیقی تمدن
مطالعات تاریخی تمدن

مقاله های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط