728 x 90
728 x 90

Profile

Nuala Christina Johnson

بیوگرافی

Nuala Christina Johnson / نوالا کریستینا جانسون پروفسور ممتاز جغرافیا در دانشکده محیط زیست طبیعی و ساخته شده، دانشگاه کوئینز بلفاست است. او یک جغرافی دان تاریخی و سیاسی است که در سه حوزه علمی متمایز اما مرتبط کار می کند. (1) روابط بین سیاست هویت و نمایندگی (2) فضاهای دانش علمی و نقش زیبایی شناسی و (3) مکان و ناسیونالیسم تخصص دارد.

کتاب های مرتبط


مقاله های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط