728 x 90
728 x 90

Profile

جهانگیر معینی علمداری

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

مقاله های مرتبط


1 مقاله
كتاب ماه علوم اجتماعی
شرط اصلی تحقق گفتگوی تمدنها این نیست که از تکثر معانی و حاکمیت نسبی گرایی سخن بگوییم و تأویل بی پایان نشانه ها را ملاک قرار دهیم. در واقع، چنین دعاوی اصالت تمدن ها را مورد تردید قرار می دهد و طرف های گفتگو را بی اعتبار می کند. نمی…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط