728 x 90
728 x 90

Profile

حمید فاضل قانع

بیوگرافی

دکتر حمید فاضل قانع (متولد ۱۳۵۳ش)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتید و آیات عظام مصطفی اعتمادی، حسین وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی پیگیری کرد. در کنار دروس متداول حوزوی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری دانش اجتماعی مسلمین در دانشگاه باقرالعلوم به پایان رساند. او تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله در رابطه با تمدن به رشته تحریر درآورده است.

کتاب های مرتبط


2 کتاب
مطالعات اسلامی تمدن
ناشر : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

مقاله های مرتبط


13 مقاله
معرفت فرهنگی اجتماعی
«آینده‌پژوهی»علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فرداست. از ویژگی‌های مهم این دانش،بهره‌گیری از ابزارهای علمی به منظور ترسیم‌ چشم‌انداز متناب با ارزش‌های حاکم بر جامعه و برنامه‌ریزی برای نیل به جامعهء مطلوب است.از این رو،جامعه‌شناسان آینده‌پژوهی را ابزار هدایت اجتماعی‌ دانسته‌اند. اسلام نیز علاوه بر…
مطالعات جوان و رسانه
سبك زندگی، مجموعه¬ای از الگوهای نظام¬مند در حوزه رفتار است كه خاستگاه آن را باورها، ارزش-ها و هنجارهای شكل‌گرفته در یك فرهنگ یا خرده¬فرهنگ تشكیل می‌دهد. از آنجایی كه فرهنگ نیز از عامل دین اثر پذیرفته است، می¬توان ادعا كرد آموزه¬های دینی می¬تواند در شكل¬گیری یك سبك زندگی اثرگذار باشد.…
محفل
سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخاب گری که در سبک زندگی وجود دارد، می توان هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که…
مطالعات اجتماعی و رسانه
سبك زندگی، مجموعه ای از الگوهای نظام مند رفتاری است كه خاستگاه آن را باورها، ارزش ها و هنجارهای شكل گرفته در یك فرهنگ یا خرده‌فرهنگ تشكیل می دهد. از آنجا كه فرهنگ جوامع بشری، به میزان بسیاری از عامل دین اثر می‏پذیرد، طبیعی است كه آموزه های دینی در…
مطالعات جوان و رسانه
رفاه اجتماعی بر پایه کار و فعالیت سالم اقتصادی، از اهداف مهم و جدی آموزه های اسلامی در سطح جامعه بشری است. پایبندی عملی به باورها و ارزش های اسلامی و هنجارهای برآمده از نظام معنایی توحیدی، به صورت طبیعی می تواند رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه، و رفاه انسان،…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط