728 x 90
728 x 90

Profile

Aviezer Tucker

بیوگرافی

Aviezer Tucker / آویزر تاکر مدیر مرکز فلسفه تاریخ نگاری و علوم تاریخی در دانشگاه استراوا هست. او با هاروارد ارتباط دارم و در سطح جهانی تدریس می کند و معلم خصوصی نیز می باشد. در طول یک حرفه طولانی، عمدتاً دانشگاهی، به عنوان محقق، مربی، نویسنده و ویراستار کار کرده است. تحقیقاتی انجام داده‌ و کتاب‌ها و مقالاتی در مورد سیاست، تاریخ، حقوق، انرژی، مطالعات علمی و فلسفه منتشر و ویرایش کرده‌ است. همچنین در آموزش بین المللی و با دانش آموزان پیش دانشگاهی فعالیت کرده است. وی در سطح جهانی برای دانشجویان و مخاطبان غیر آکادمیک سیاستمداران، مدیران و صاحب نظران تدریس و سخنرانی داشته است. تحقیقات وی در دو گروه متمرکز شده است: 1. تاریخ، نظریه و روش شناسی علوم تاریخی، معرفت شناسی (نظریه معرفت) دانش ما از گذشته، و فلسفه علم، تاریخ اندیشه ها و تاریخ فکری. 2. سیاست، تطبیقی و نظری، کشورهای پسا توتالیتر و پسا استبدادی به ویژه در اروپا، ژئوپلیتیک و سیاست انرژی. او همچنین تجربه و علاقه زیادی به نویسندگی و ویرایش روزنامه نگاری، فنی، تجاری، عامه پسند و دانشگاهی دارد.

کتاب های مرتبط


1 کتاب
مطالعات نظری تمدن

مقاله های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط