728 x 90
728 x 90

Profile

امیرمسعود فرزین

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

مقاله های مرتبط


1 مقاله
هنر و مردم
طبق مدارک زمین‌شناسی خطه ایران در دوره معروف به باران در زیر آب قرار داشت. دریاچه‌های خزر، رضائیه، حوض‌سلطان، نیریز و هامون و نمک زارها و کویرهای مرکزی و جنوب شرقی ایران یادگار این عهد می‌باشند. پس‌از پایان عهد باران درنتیجه کمی باراندگی و تبخیر آب‌ها قلل و نقاط مرتفع…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط