728 x 90
728 x 90

Profile

آیینه وند

صادق

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

مقاله های مرتبط


2 مقاله
تاریخ اسلام
این مقاله به چیستی روش تقی‌آلاین علی مقریزی (م ۸۴۵ ق) در گزینش و پالایش داده‌های تاریخی پاسخ می‌گوید و می‌کوشد با عرضه چارچوبی برای گزینش و روش مورخان» به بررسی آثار وی بپردازد. با توجه به فراگیری روش حدیفی نزد مورخان اسلامی سده‌های پیش از مقریزی» روشن می‌شود که…
تاریخ اسلام
پرسش از امکان معرفت تاریخی و عینیت تاریخ یکی از دغدغه‌های مهم فیلسوفان انتقادی تاریخ در گذشته و امروز بوده است. این پرسش که ارتباط مستقیم با مقوله علمیت تاریخ دارد خواستار آن است که تاریخ باید فارغ از هرگونه نگاه شخصی و ارزشی عرضه گردد و در این صورت…

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط