728 x 90
728 x 90

صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست

DMHOME_S04_0172_1 (1).jpg
صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست
انتشارات
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ,
لینک خرید
---
زبان محتوا
فارسی , ...
DMHOME_S05_0333 (1).jpg
معرفی اجمالی :

معرفی کتاب این کتاب شامل چهل نوشتار می باشد که برخی از آنها پژوهشی و شماری نیز مروری است بر آثار مکتوب دوره صفوی برای عرضه مواد لازم جهت پژوهش در این دوره است. در هر نوشتار، تلاش بر آن بوده است تا نکته و مسئله از این دوره تاریخی، روشن شود. اهمیت تاریخی دوره صفوی برای حیات فرهنگی، سیاسی و مذهبی کشور اسلامی ایران از یک سو و کم توجهی به اندوخته ها و داشته های آن دوره از سوی دیگر، انگیزه اصلی مؤلف برای پدید آوردن این اثر بوده است. این اثر در سه جلد تدوین شده که منابع و نمایه های اشخاص و اماکن در انتهای جلد سوم آمده است.

معرفی کتاب