728 x 90
728 x 90

درس گفتار تمدن نوین اسلامی

DMHOME_S04_0172_1 (1).jpg
درس گفتار تمدن نوین اسلامی
انتشارات
آفتاب توسعه ,
لینک خرید
---
زبان محتوا
فارسی , ...
DMHOME_S05_0333 (1).jpg
معرفی اجمالی :

این کتاب متن پیاده شده و ویراسته اولین دوره تربیت مدرس تمدن نوین اسلامی است که در تیر و مرداد ۱۳۹۸ ویژه اساتید بسیجی دانشگاههای تهران به همت سازمان بسیج اساتید توسط دکتر فرزاد جهان بین ارائه شد. کتاب درس گفتار تمدن نوین اسلامی در هشت فصل و دوضمیمه، سازمان یافته است.معناشناسی تمدن و فرهنگ، تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی،مناسبات فرهنگ و تمدن، تحلیل وصف نوین، تبیین تفصیلی مراحل ۵ گانه تحقق تمدن نوین اسلامی، تمدن اسلامی؛ پروسه یا پروژه، مقایسه ۴ کشور مدعی تمدن سازی در جهان اسلام و مقایسه ایران و آمریکا بر اساس مولفه های تمدنی از جمله بخش های این کتاب است. در این کتاب تلاش شده است تبیین جامع و دقیقی از تمدن نوین اسلامی ارائه و به مهمترین مسائل در این زمینه پرداخته شود.

معرفی کتاب