728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

تمدن غرب برای برطرف کردن بحران معنویت در دهه‌های اخیر، به نوعی عرفان برساخته از هندویسم و بودیسم روی آورده که به علت هماهنگی در برخی از مبانی، امکان جاگرفتن در بافت فرهنگی و اجتماعی تمدن غرب را دارد. بررسی شاخصهای این عرفان، نشان می‌دهد که چگونه این عرفان در تحمل‌پذیر کردن فشارها و سلطه‌گری در حیات طبیعی معاصر به کار می‌آید.

مجله
رواق اندیشه ,
زبان محتوا
فارسی , ...