728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

بعثت انبیا برای ایجاد یک جامعه فاضله و متمدن است در نتیجه یکی از مأموریت‌های اصلی انبیاء (ع)، گسترش عدالت در زمین و یکی از اهداف آفرینش انسان، تمدن‌سازی است. البته در مدل تمدن الهی، عناصر معنوی در کنار عناصر علمی، برای رشد و عمران دخالت دارند ولی در تمدن مادی، مؤلفه‌های اصلی تمدن نیز مادی هستند. تمدن به معنای پیشرفت‌های مادی و مظاهر رفاهی زندگی، زائیده نیاز، عقلانیت و خلاقیت آدمی است و فرهنگ یعنی مجموعه باورها، ارزش‌ها و سنت‌ها می تواند علاوه بر جهت دادن به تمدن، عامل موثری در ارتقاء و ماندگاری آن باشد. بنا بر آموزه های علوی(ع)، فرهنگ الهی و انسانی که عوامل ارزشی اخلاقی نیز زیر مجموعه آن است، اگر با خداباوری و آخرت‌بینی، عدالت محوری، انصاف و شایسته سالاری، احترام به حقوق آحاد مردم، علم دوستی، عقل گرایی و دانش پروری، روحیه کار و تلاش، همدلی و وحدت گرایی، محبت، خیرخواهی و پرهیز از عوامل ضدارزشی و ضداخلاقی به یاری تمدن بشری بشتابد، آرمان همیشگی انسان‌ها یعنی برخورداری از حیات سعادتمندانه دنیوی و رسیدن به فلاح و رستگاری اخروی محقق خواهد شد. تجربه پیدایش، قوام و استمرار تمدن اسلامی و بعد از پنج قرن، افول و اضمحلال آن، سندی معتبر در نقش اساسی عوامل اخلاقی (ارزشی و ضد ارزشی) در این حوادث خطیر است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...