728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

این پایان‌نامه به یک موضوع مهم علمی می‌پردازد که عبارتست از ساختار تمدن از منظر قرآن کریم؛ با عنوان: «ساختار تمدن در قصص قرآنی: بحثی در اصول، ویژگی‌ها و مصادیق». بررسی ساختار تمدن و بررسی مبانی تمدن و خصوصیات آن در داستانهای قرآنی بسیار مفید و ارزشمند است زیرا متضمن مطالعه و تأمل در تمدنهای امم سابق، نحوه و دلایل ظهور و سقوط آنها می‌باشد که تصویر روشنی از ساخت تمدن بر پایه های اسلامی ارائه می‌دهد. ما در این پایان نامه از روش استقرایی و تحلیلی پیروی کرده ایم. در فصل اول، تعریف اصطلاحات مورد بحث، همچون ساختار، تمدن، قرآن و داستان را توضیح دادیم، و همچنین دلایل پیشرفت تمدن و موانع جلوگیری از استقرار آن را ذکر کردیم. در فصل دوم، که عنوان آن را مبانی ساخت تمدن در داستان‌های قرآنی قرار دادیم، به چهار عدد از مبانی ساخت تمدن از جمله انسان، زمان، مکان و امکانات اشاره کردیم. انسان محور عالم خلقت است و همه چیز برای خدمت به او مسخر شده است. زمان شکل‌گیری تمدن از خلقت آدم علیه السلام تا ظهور روز جزا امتداد می یابد و مکان شکل گیری تمدن، همین کره خاکی است. امکانات ساخت تمدن نیز، ابزارها و قابلیت‌های موجود در اختیار انسان برای انشاء تمدن است. فصل سوم به ویژگی های تمدن‌سازی می‌پردازد، زیرا اعتقاد به خداوند متعال، اعمال نیک و اخلاق اسلامی از مهمترین ویژگی های ساختن تمدن است. در فصل چهارم نیز نمونه‌های مختلفی از تمدن‌های قبلی و قصص امم سابق ذکر شده‌است. ما از داستان سلیمان به عنوان الگویی برای مبانی ساخت تمدن، از داستان ذوالقرنین برای مدل ساخت تمدن و از داستان اهل مدین به عنوان الگویی برای موانع ظهور تمدن نام بردیم.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...