728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

منطقه شرق ایران بی شک یکی از مهمترین مناطق ایران بوده که تحولات فرهنگی مهمی را در هزاره سوم ق م از سر گذرانده است ، بیش از یک دهه گذشته و همزمان با کشف نمونه های فراوانی از آثار جیرفت که اغلب شامل ظروف سنگی،مس ،مفرغ و سنگ لاجورد ،باعث به وجود آمدن پرسش ها و گمان های زیادی در مورد تمدن های جیرفت و سومر باستان شد.این پژوهش سعی دارد با توجه به مضامینی که باعث به وجود آمدن نقوش شده و همچنین تفاوتهایی که در شیوه اجرا وجود دارد به بررسی اشتراکات و موارد اختلاف این دو تمدن بپردازد.نتایج بررسی حاکی از این است که بین نمونه های اندکی از آثار دو تمدن شباهت هایی بین شیوه طراحی وجود دارد و به نظر می رسد این شباهت ها به دلیل مضامین مشترک و وجود روابط تجاری بین دو منطقه بوده باشد.همچنین در این پژوهش سعی شده، تعدادی از نمونه‌های در دسترس آثار در دو حوزه جنوب شرق ایران:جیرفت و بین النهرین:سومر، با استفاده از دو روش تاریخی و توصیفی و بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...