728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در این رساله به تحقیق و تتبع در مورد نقش زنان در خانواده، فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شکوفایی دوره صفوی پرداخته می شود. اهمیت این تحقیق به سبب اهمیت اسلام برای زن در شکوفایی، خانواده و جامعه و به تبع آن شکلگیری تمدن اسلامی می باشد. اینکه زنان دوره صفویه زنان توانستند با استفاده از توانایی هایی که مذهب به آنها می داد و مشارکت اجتماعی و سیاسی در مواردی مانند ساختِ اماکن عام المنفعه مانند آب انبارها، مساجد، حمامها و مدارس علمی برخی باروهای غلط درباره دور نگه داشتنشان از اجتماع را از بین ببرند البته در امور سیاسی نیز زنان بسیاری در این عهد نقش پرنفوذی در دربار داشتند که برخی به علت ضعف پادشاهان و درباریان و برخی به سببِ تربیت ولیعهد در حرمسراها بوده است. مسئله اصلی تحقیق نیز این است که چگونه حکومتهای تمدن ساز نظیر صفوی از تعالیم اسلامی و شیعی درباره زنان برای نقش آفرینی آنها در تعالی فردی، خانوادگی و اجتماع استفاده کرده اند؟ نتایج این تحقیق نیز حاکی بر این است که زنان بواسطه آزادی های بوجود آمده بر پایه امنیت و در پرتو آموزه های دینی توانستند در شکوفایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به نحوی فعال حضور داشته باشند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...