728 x 90
728 x 90آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با برچسب

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های مرتبط با برچسب

4 مقاله
نامه فرهنگ
در فصل اول کتاب اجزای اصلی گفت وگوهای تمدن ها یعنی دین، فرهنگ، تمدن و گفت و گو معرفی و هر یک به تفصیل تشریح شده است. فصل دوم به سابقه بحث گفت و گوی تمدن ها و فرهنگ ها در ایران اختصاص دارد و این موضوعات را شامل می…
كتاب ماه علوم اجتماعی
شرط اصلی تحقق گفتگوی تمدنها این نیست که از تکثر معانی و حاکمیت نسبی گرایی سخن بگوییم و تأویل بی پایان نشانه ها را ملاک قرار دهیم. در واقع، چنین دعاوی اصالت تمدن ها را مورد تردید قرار می دهد و طرف های گفتگو را بی اعتبار می کند. نمی…
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
در پيدايش و تکوين تمدن و فرهنگ جهاني، انديشمندان و جريان هاي فکري کوچک و بزرگ بسياري، کم يا بيش، سهم داشته اند. حاصل همه دستاوردها، اکنون بناي بسيار گسترده و سهمگيني است که تمدن انساني ناميده مي شود. گذشت ساليان فراوان و توسعه همه جانبه، ناگزير، فاصله ها و…
مطالعات انقلاب اسلامی
پس از شکست دکترین نظم نوین جهانی که به وسیله بوش پدر مطرح شده بود، دیدگاه های دیگری همچون پایان تاریخ، به وسیله فوکویاما و برخورد تمدن ها، به وسیله هانتینگتون مطرح شد که این نظریه ها نیز چون موارد پیشین، همچنان بر طبل حاکمیت و سلطه غرب می کوبید.…

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های مرتبط با برچسب

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو نشست های علمی

نشست های علمی

نشست های علمی مرتبط با برچسب