728 x 90
728 x 90

Profile

Walter C. Parker

بیوگرافی

Walter C. Parker / والتر سی پارکر یک استاد بازنشسته آموزش مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، عضو ارشد مرکز اخلاق در آموزش در دانشگاه ویسکانسین، عضو آکادمی ملی آموزش و یک همکار انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا هست. تخصص وی برنامه درسی مطالعات اجتماعی و آموزش 12 K- (مقاطع ابتدائی تا آخر دبیرستان) و توسعه مدنی جوانان است. کتاب جدید او «آموزش برای لیبرال دموکراسی: استفاده از بحث در کلاس برای ایجاد دانش و صدا» است (2023). پارکر بر روی دو پروژه کار می‌کند: یکی با هدف ایجاد شکلی جذاب‌تر، معتبرتر و عمیق‌تر از درس دبیرستان است. پروژه دیگری آموزش مدنی را در ایالات متحده آمریکا و جاهای دیگر بررسی می کند. چه کسی برنامه درسی آن را ایجاد می کند؟ چه برنامه درسی ایجاد کرده اند؟ با چه اختیاری آن را ایجاد می کنند؟ و پروژه وحدت بخش آموزش مدنی چگونه با نیروهای متنوع لیبرالیسم و چندفرهنگ گرایی برخورد می کند؟

کتاب های مرتبط


1 کتاب
مطالعات نظری تمدن

مقاله های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مرتبط


چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...

یادداشت های مرتبط