728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

ایران زمین در پیوند دیرینه خود با تمدن های بزرگ جهان ، همواره به داد و ستدی فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مشغول بوده است . شاید هیچ تمدنی در بستر تاریخی خود، چنین حجم عظیمی از مبادله در ابعاد گوناگون را مشاهده نکرده باشد. در این مقاله سعی شده است تا به اختصار به بررسی روند مبادلات فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی میان حوزه تمدن ایرانی با جهان خارج در مقاطع و دوره های زمانی گوناگون پرداخته شود.

مجله
مطالعات ملی ,
زبان محتوا
فارسی , ...