728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

تمدن ایلام بخش مهمی از تاریخ پیش از هخامنشیِ ایران زمین را تشکیل می‌دهد. این تمدن با معماری باشکوه، معابد و هنرهای ارزنده ویژه خود شناخته می‌شود. زنان ایلامی قشر بسیار مهم این تمدن را شامل می‌شوند که در جایگاه‌‌های متعددی ظاهر می‌گردند. این جایگاه‌ها از خانواده شروع می‌شود و در سلسله مراتب خود تا به سلطنت نیز می‌رسد. شناخت این جایگاه‌ها، با مطالعه متون مکتوب و آثار هنری و فرهنگی این دوره میسر است. بدین منظور تمامی آثار هنری ایلامی که نقش زن بر آن نمایش داده شده است، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. مطالعه و طبقه‌بندی این آثار، بخش‌های تاریک از زندگی زنان ایلامی را روشن می‌سازد. منابع مکتوب نیز مدرک مهمی برای مطالعه نقش زنان در تمدن ایلامی هستند. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که زنان در تمدن ایلام در یک سلسله مراتب اجتماعی قرار می‌گیرند که هریک از این طبقات، جایگاه و وظایف مشخصی دارند. نکته حائز اهمیت این است که نقش مادر بودن از خانواده تا زمانی که زنان در نقش خدایان ظاهر می‌شوند، قابل مشاهده است. بنابراین از مهمترین وظایف زنان این دوره مادر بودن آن‌هاست و همین موضوع ، بعدها موجب حکومت مادر یکی از پادشاهان بر شوش می‌شود. مدارک مکتوب به خوبی نشان می‌دهد که حتی در پائین‌ترین بخش این سلسه مراتب اجتماعی نیز زنان از شرایط مطلوبی برخوردارند و از نظر برخی جنبه‌ها به زنان بیش از مردان در تمدن ایلام توجه می‌شده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...