728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

پیشینه درخشان فرهنگ و تمدن ایرانیان در طول سده‌های تاریخی بر هیچ ملتی پوشیده نبوده است، شواهد تاریخی نشان داده است که دولت‌ها و اقوام مهاجم بعد از غلبه بر ایران بعد از مدتی تحت تأثیر فرهنگ و تمدن بسیار غنی ایرانیان قرارگرفته و در درون آن هضم و جذب شده اند. با ورود اسلام به ایران و تسلط اعراب مسلمان بر این سرزمین نیز به دلیل عدم برخورداری آنان از فرهنگ و تمدنی غنی، پس از مدتی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفته و مجذوب آن شدند و در بسیاری از موارد به تقلید و اقتباس از آن پرداختند. با روی کارآمدن عباسیان که ایرانیان نقش اساسی در پیروزی آن ایفا نمودند، گستره‌ی نفوذ فرهنگ ایرانی در دستگاه خلافت عباسیان ابعاد تازه‌ای به خود گرفت یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که خلافت عباسی مخصوصا در زمان منصور تا پایان خلافت مامون در زمینه‌های مختلف از الگوهای ایرانی تأثیرپذیرفته است، در این راستا عوامل متعددی همچون وزیران، معماری، موسیقی، جشن‌ها و اعیاد، آداب و سنت‌ها، خاندان‌های قدیمی، تشکیلات سیاسی، اجتماعی، اداری، فعالیت‌های علمی‌و ترجمه متون و مکتب علمی‌و پزشکی جندی شاپور و بسیاری عوامل باعث گردید که آداب و رسوم، سنت‌ها و علوم مختلف ایرانیان در دستگاه خلافت عباسیان رسوخ یابد. همچنین با آغاز جنبش علمی‌که در اواخر قرن دوم هجری در جهان اسلام با مرکزیت بغداد ایجاد شده بود ایرانیان نقش بسیار عظیم و قابل ملاحظه‌ای در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی‌ایجاد کردند و به تلاش همه جانبه‌ای دست زدند و تقریباً در همه حوزه‌ها و علوم مختلف آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...