728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در این پایان‎نامه محقق به بررسی نظریه برخورد تمدن‎ها و تاثیر آن بر جهت‎گیری‎های مداخله‎جویانه کشور آمریکا در جهان اسلام پرداخته است و آن را به نوعی توجیه‎گر رفتارهای تهاجمی ایالات متحده امریکا در نظر گرفته است. نویسنده این نظریه را به عنوان نظریه افزایش‎دهنده تنش در روابط بین المللی در نظر گرفته و جهانی‎شدن را به عنوان نظریه رقیب که امکان ارتباط، تعامل و همگرایی را افزایش می‎دهد بر می‎شمرد. در این پژوهش با نگاه واقع بینانه‎تری به جهانی‎شدن نگریسته شده است و برای آن احتمال و امکان افزایش صلح‎سازی را در نظر گرفته است. با این وجود این نظریه، تمدن‎خواهی را در تضاد با جهانی‎شدن پنداشته و تلاشی جهت بیان مشابهت‎ها و تمایزات آنها ارائه نشده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...