728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر، باتوجه به شرایط موجود از مسائل سرنوشت ساز جهان اسلام است. از آنجا که یکی از مهمترین علل افول تمدن، استفاده دشمنان از ابزارهای جنگ نرم از گذشته گردیده است. پژوهش حاضر دریافته است که با شناخت راهکارهای قرآنی جنگ نرم مانند تکذیب، تحریف تا به امروز بوده است، ضرورت یافتن شیوه های دفاعی در مقابل آن، جهت پیشبرد و شکوفایی تمدن اسلامی، آشکار می گردد. بی تردید یافتن این راهکارها در قرآن، هدایتگر جامع و کامل بشری، می تواند راهنما و راهگشای خوبی برای همیشه تاریخ باشد. در این راستا این ادعا مطرح شد که با شناخت و تبیین راهکارهای قرآنی جنگ نرم می توان باعث پیشبرد و گسترش تمدن اسلامی گردید. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با تدبر در قرآن کریم و مطالعه کتب و مقالات مشابه با خوانشی نو از راهکارهایی که می توانند، در شاخصه های تمدن ساز اسلامی موثر باشند، تدوین ، نفاق، خرافات و ... و به کارگیری راههای مقابله نرم با آنها همچون تعقل و بصیرت افزایی، خودسازی و خودشناسی، صبر و تقوی و ... جامعه اسلامی و متعاقبا تمدن برخاسته از او، در مقابل هجمه های نرم دشمنان ایستادگی نموده و با تمام قوا به سمت دوران گسترش طلایی خود سیر خواهد کرد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...