728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در قرن چهارم هجری دو پایتخت جهان اسلام یعنی بغداد و قرطبه، از لحاظ فرهنگ و تمدن به اوج شکوفایی خود رسیدند. در هر دو پایتخت جهان اسلام، یکسری عوامل، زمینه ساز رشد و ترقی فرهنگ و تمدن گشتند و شباهتها و تفاوتهایی در سیر پیشرفت آنان وجود داشت. از جمله عوامل پیشرفت آنان، وجود حاکمان قدرتمند، ساخت مراکز تمدنی توسط آنان، حمایت از دانشمندان وغیره می‌باشد، که این عوامل بیانگر شباهت‌های آن دو است. اما تفاوت این دو پایتخت بیش از هر چیز در بخش علمی و فرهنگی نمود پیدا می‌کند، به گونه‌ی که نتیجه‌ی حاصل از بررسی شمار دانشمندان و آثار تالیف شده، نشان از ترقی بیشتر بغداد، تقریبا در همه‌ی علوم نسبت به قرطبه بوده، که از جمله عوامل موثر در ایجاد این تفاوت، بهره‌گیری بغداد از میراث تمدن عظیم ایران، مرکزیت وی در جهان اسلام، دوری قرطبه از مرکز اصلی اسلام و وسعت کمتر قرطبه نسبت به بغداد می‌باشد. در دیگر مسائل فرهنگی و تمدنی، از جمله آداب و رسوم و مراکز تمدنی نیز تفاوتها و شباهتهاییی وجود داشت، که از دلایل شباهتهای ایجاد شده، به ویژه در بخش آداب و رسوم می‌توان به مشترکات بسیاری با ایرانیها اشاره نمود و در بخش معماری، از وجود تاثیرات ساسانیان بر بغداد و امویان بر قرطبه می‌توان سخن گفت. در این پژوهش به منظور بررسی مقایسه‌ی عوامل تاثیرگذار بر سیر تحولات علم و فرهنگ این دو پایتخت اسلام، جداولی نیز در این رابطه تنظیم شده است، که شامل شمار دانشمندان و آثار تالیف شده در علوم مختلف می‌باشد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...