728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه پس از فتح ایران توسط قوم عرب، به دلیل غنای بالا، تأثیر بسزایی در رشد فرهنگی و تمدنی قوم عرب داشت. این تأثیر در دستگاه حکومتی عرب‌ها نمود بیشتری داشته که در مقاله‌هایی به آن پرداخته شده است. اما از این منظر که اهل بیت علیهم السلام نسبت به آن چه عکس العمل و برخوردی داشته‌اند به این معنی که آیا آن‌ها را تأئید یا رد کرده‌اند، پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است و از آنجایی که دانستن این مطلب برای مسلمانان ضروری است این رساله قصد دارد به آن بپردازد. در این رساله روایات فارغ از صحیح بودن آنها بررسی می‌شود چرا که روایات در فضایی نقل شده‌اند که تعصب قومیتی نژادی وجود داشته است بنابراین برخورد سلبی برخی روایات با رسوم ایرانی را نمی‌توان نشانه غلط بودن آن رسوم دانست. علی‌رغم مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی بسیار، تنها برای تعداد معدودی از آنها در روایات اسلامی مصداق وجود دارد که آورده می‌شود و برخی رسوم در منابع دیگری مثل کتب تاریخی و حتی ادبی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده‌اند که به دلیل اهمیت موضوع به آنها نیز اشاره شده است. و در نهایت پس از بررسی روایات این نتیجه حاصل شده است که برخی از آداب و رسوم ایرانیان به دلیل همسو بودن با معیارهای اسلامی و انسانی مانند صله رحم در عید نوروز از سوی اهل بیت علیهم السلام تأیید شده است. و بالعکس، با برخی رسوم مانند بریدن نان، به دلیل نقشی که نان در تربیت انسان دارد و اینکه قوتی برای انجام تکالیف الهی است، نهی کرده است که به طور مفصل‌تر به آن پرداخته می‌شود.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...