728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

موضوع این پایان نامه «راهکارهای ایجاد تمدن اسلامی در اندیشه قرآنی علامه جوادی و سید قطب» می‌باشد. تمدن اسلامی فراز وفرودهایی داشته و با پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی در ایران به اوج رسید و جهان اسلام به سوی بیداری حرکت کرد. سؤال اصلی این پایان نامه، راهکارهای ایجاد تمدن اسلامی در اندیشه قرآنی علامه جوادی آملی و سید قطب مصری چیست؟ می‌باشد. دراین پایان نامه در اندیشه علامه جوادی آملی و سید قطب با روش توصیفی - تحلیلی در باره ایجاد تمدن اسلامی از دیدگاه این دو دانشمند تدوین شده است با پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای ایجاد تمدن اسلامی بوجود آمد در عصر حاضر یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان در داخل و خارج کشور را به خود مشغول کرده است. در این مبحث ایجاد تمدن قرآنی ازنگاه جوادی آملی و سید قطب پرداخته است که اصطلاحی نو ظهور و برای مفهومی خاص بوده است را صورت گرفته است. یک روش سودمند برای فهم تمدّن آن است که بفهمیم که این تمدّن بیشتر سعی در حلّ چه مسائلی دارد و چگونه در جهت حل آنها می‌کوشد. از این رو ایجاد تمدن اسلامی این است که با چراغ اسلام و معنویت خود را آماده ی حل بحران های برآمده از تمدّن غرب کنیم. تبیین عوامل ایجاد تمدن اسلامی نیل به این مقصود را ساده تر می کند. در این پایان نامه اندیشه علامه جوادی املی و سید قطب مبنی بر ایجاد تمدن اسلامی تبیین شده است. که ابتدا مفهوم تمدن، تمدن های جهان و تمدن و سبک زندگی پرداخته شده است. سپس پنج فصل ، راهکاری های فرهنگی، راهکار های اجتماعی، راهکار های سیاسی، راه کار های اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است .

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...