728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

خانواده یکی از واژه‌هایی است که در هر فرهنگ و تمدنی ارزش و جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده است. «اخلاق خانواده» که اساسی‌ترین و در عین حال، ریشه‌ای‌ترین بحث برای حفظ این نهاد مقدس است در مطالعات اخلاق نقش مهمی دارد. مطالعه‌ تاریخی که پیش‌نیاز تحقیقات تطبیقی است، به‌عنوان یک شیوه مؤثر در عرصه تولید دانش، راه را برای نظریه‌پردازی‌های جدید، تحلیل نظریات موجود و بررسی نقادانه آن‌ها باز خواهد نمود. نوشتار حاضر اخلاقِ توصیفی خانواده‌ است و گزارش‌های ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن درباره اخلاق خانواده در تمدن‌های مختلف را در پنج فصل تدوین و دسته‌بندی کرده است. هدف از این پژوهش آشنایی با چگونگی رفتارهای خانوادگی جوامع مختلف از نگاه ویل دورانت است که زمینه را برای بررسی‌های تطبیقی تفاوت‌های اخلاق خانوادگی جوامع گوناگون فراهم می‌کند.خانواده سلول بنیادی و حقیقی پیکر جامعه است که سلامت آن سلامت روحی و رشد فکری جامعه را در پی دارد. این نظام کوچک به‌عنوان اولین کانون اجتماعی با کارکردهای متنوعی مانند استمرار نسل‌ها، شخصیت‌سازی، جامعه‌پذیری، ارضاءکننده نیازهای جسمی و روحی و بسیاری دیگر از کارکردهایی که انجام و تحقق آن‌ها از عهده نهاد دیگری برنخواهد آمد. ازدواج جزء نهادهای جهان شمول به‌شمار می‌آید و در همه تمدن‌ها حتی تمدن‌های اولیه، مرسوم بوده است. در طول تاریخ فرزندآوری و ازدیاد نسل اهمیت زیادی داشته است. در دوره‌های مختلف تاریخی در روابط و اخلاق خانوادگی پدرسالاری حاکم بود؛ البته ویل دورانت با اشاره به تسلط زنان مصری بر مردانشان، و قدرت مادران چینی در دروه پیش از کنفسیوس و همچنین در رأس خانه بودن زنِ اروپای بین سال‌های 1564-1517 مهر تأییدی بر وجود دورانی می‌گذارد که مادرسالاری نامیده می‌شود.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...