728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

بحث در مورد تمدن و این که تمدن برتر چه ئوع تمدنی است از دیرباز مورد بحث بوده است و لذا در این نوشتار دو تمدن مهم در جهان حاضر را مورد بررسی قرار داده ایم.در مورد تمدن اسلام بر خلاف آن چه که برخی بیان کرده و می کنند می توان گفت اسلام دارای تمدنی اصیل و کهن است؛ به طوری که می توان گفت تمدن اسلام در حال حاضر با سابقه ترین و کهن ترین تمدن موجود در جهان اسلام است که علی رغم فراز و فرودهای بسیار در ادوار مختلف هنوز پابرجا مانده است. تمدن اسلام دارای شاخصه هایی است که از آموزه های دین اسلام گرفته شده است. هم چنین به بررسی علل افول تمدن اسلامی در ادوار مختلف و هم چنین بازسازی آن پرداخته ایم. در آخر نیز به تمدن اصیل اسلامی یعنی تمدن مهدوی پرداخته ایم.تمدن غرب از لحاظ قدمت سابقه چندانی نسبت به تمدن اسلامی ندارد . تمدن غرب را به سه دوره باستان و قرون وسطی و مدرن تقسیم بندی کرده اند که تمدن غرب در دوره باستان شامل یونان و روم می شود و در قرون وسطی نیز که دوره گذر از باستان به دوره مدرن است حوادث و عواملی باعث شد تا غرب مجددا وارد دوره جدیدی شود که به آن غرب مدرن می گویند. غرب مدرن نتیجه چهار عامل رنسانس ایتالیا، اصلاحات دینی لوتر در آلمان، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان دانسته اند. در غرب نیز در حال حاضر شاهد تمدنی به مراتب توسعه یافته تر از تمدن کنونی اسلام هستیم که به بررسی علل و عوامل و آن پرداخته شده است. در مبحث تمدن غرب هم چنین به بررسی تاثیر اسلام در پیشرفت غرب پرداخته شده است.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...