728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

مطالعات تاریخی با اطلاعات و حقایق فراوانی که ممکن است برای ما شناخته شود، فراوان است، یا اینکه تاریخ و مورخان می توانند آنها را نادیده بگیرند یا نادیده بگیرند، و مانند بسیاری از محورهای تاریخی که منجر به تلاش برای ریختن سنگ بنای تاریخی آن شده اند، زیرا مسیر بسیاری از ایده ها را برای برخی از مورخان تغییر داده است. و اندیشمندانی که تصور می کردند که شهر واسط با مساحت نسبتاً کم و جمعیت کمی در آن زمان و حضور شهرهای برجسته همچون بغداد و کوفه، از نظر تاریخی تاثیری در سیر و تاریخ ملت اسلامی به طور کلی و خصوصاً شیعه نداشته است، از دیگر راه هاست، رچ سیاسی و واسط شهرستان، اقتصادی، اجتماعی و فکری و حتی همانطور که ما در تحقیقات ما انجام داد، و در برخی از مطالعات که به این موضوع، پیدا کنیم و میزان تاثیر و ارتباط آن در همه جنبه. از نظر سیاسی علیرغم آشفتگی های مهم سیاسی و اتفاقاتی که در دوره عباسیان در عراق رخ داده است و جنگهایی که از آن گذشت، واسطه سهم بسزایی دارد و سهم فعالی در آن دارد، توسط دولت عباسی به نمایندگی از "زائران فرهنگی" گرفته شده است ، به عنوان مرکزی برای شروع همه عملیات های سیاسی و نظامی، علاوه بر این، فرمانداران این شهر در این رویدادها نقش برجسته ای داشتند. این عامل نظامی نقش مهمی در تأسیس شهر داشته است، جایی که این شهر با انگیزه نظامی انتخاب شده است تا کنترل کوفه و بصره را محکم تر کند، زیرا موقعیت مرکزی شهر بین آنها از یک طرف و سقوط رود دجله در پشت آن و رودخانه فرات در مقابل آن و همچنین سورن و مات از یک طرف است، دیگر ، تقویت نفوذ سیاسی آن. در سطح اجتماعی، ظهور طبقات اجتماعی متعدد در داخل خانه وستا منجر به اختلاط و تنوع تمدن ها شده است، این رنگ جدیدی را به آنچه قبلاً واسط اضافه شده است افزود، واشیت بسیاری از طبقات و کلاس های اجتماعی را پذیرفته است، و همچنین تنوع در درون آن از کسالت و مذاهب. از نظر اقتصادی، واشیت از این منظر اهمیت کمتری پیدا کرده است و اهمیت سیاسی آن نیز نبوده است و در بسیاری از کشورها به کانون تجارت تبدیل شده است، از اهمیت تجاری این کشور به دلیل علاقه عباسیان به آن، علی رغم شهرت فراوانی و تجملات، از بغداد و کوفه فراتر رفته است، هر بار و پس از آن انقلابها غالباً پرداخت نمی کنند از نظر روشنفکری و علمی.. واسیت به وضوح در پیدایش مدارس و مراکز آموزشی مؤثر بوده است که نمایانگر کتبیب و مساجد برای دیگران بوده است، همچنین ظهور تعداد کمی از دانش آموزان علوم و در علوم مختلف ذهنی از جمله غیر ذهنی ورود و ثبات را در اختیار داشته است تا از آنها علم بیرون بکشد و آنها را مورد مطالعه قرار دهد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...