728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

ضرورت این پژوهش، از آنجایی است که قرآن کریم، به مثابه منبعی منحصر به فرد و معصوم، رویکردی جمعی و جهانی دارد و هدف‌‌اش، هدایت انسان‌ در مسیر سعادت و رستگاری است، از طرفی تمدن نیز، قالبی جمعی و جهانی به‌شمار می‌آید که جوامع بشری را در مقیاس وسیع تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، از دیگرسو، تفسیر قرآن، برای رسیدن به مراد جدیِ خدای سبحان از آیاتِ قرآن است، بنابراین، پژوهش حاضر به مسئله تمدن در تفسیر تسنیم می‌پردازد. هدف ‌پژوهش، بررسی عوامل پیدایی و پایایی، پیشرفت و انحطاط تمدن از نظرگاه تفسیر تسنیم است، روش تحقیق «توصیفی ـ تحلیلی» است. هر تمدنی برپایه‌ای از نگرش‌ها و نظریه‌ها استوار است، از نظرگاه تفسیر تسنیم، دین و فطرت مشترک انسانی، مهم‌ترین عاملِ پیدایی و پایایی تمدن بشمار می‌آید و پیروی از قانونِ منبعث از وحی و نبوت، از مهم‌ترین عواملِ پیشرفت و شکوفایی تمدن است، چنان‌که، انحطاط تمدن، از جهل علمی و جهالت عملی نشئت می‌گیرد. عواملی مانند بهره‌گیری از وحی الهی، تبیین ‌آموزه‌های دینی مانند توحید، نبوت، امامت، عدالت و عقلانیت می‌تواند مبانی نظری و معرفتی را جهت تمدن‌سازی در اختیار انسان قرار دهد و با عقلانیت و خرد جمعی و با الگوگیری از پیامبران تمدن‌ساز، به تمدنی الهی و جهانی دست یافت.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...