728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

برنارد لوئیس، به عنوان یک شرق شناس و تحلیلگر سیاسی یکی از صاحب نظران اصلی مغرب زمین درباره ی اسلام و مسلمانان است. اما اهمیت آرا و اندیشه های لوئیس تنها از جنبه ی علمی نبوده چرا که به دلیل نفوذی که شخص وی و اندیشه هایش در محافل سیاسی غرب و به ویژه در میان نومحافظه کاران ایالات متحده دارد، نیز مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه بسیاری، وی به عنوان پدر اندیشه نومحافظه کاران آمریکا درباره ی اسلامی شناخته می شود. این نفوذ علمی و سیاسی لوئیس موجب شده که کنکاش در نظرات وی بتواند وجوه خاصی از نگاه غرب به جهان اسلام را به نمایش گذارد، وجوهی که چگونگی تعامل و تضاد میان این دو حوزه ی تمدنی را در بر می گیرد. از این رو است که پژوهش حاضر با تمرکز بر آرا و اندیشه های این شرق شناس بزرگ تلاش می نماید تا چگونگی روابط میان دو حوزه ی تمدنی یعنی جهان اسلام و غرب را از نگاه وی به تصویر کشد. پژوهش حاضر با عنوان "تعامل و تزاحم تمدن اسلامی و تمدن غربی در آرا و نظرات برنارد لوئیس" بر محور این پرسش شکل گرفته که "برنارد لوئیس رابطه با جهان اسلام و غرب را چگونه به تصویر کشیده و این تصویر چه تأثیری بر تعامل میان این دو حوزه ی تمدنی داشته است؟" در پاسخ به این پرسش، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که لوئیس تمام تاریخ را به جدال دائمی میان اسلام شرقی و مسیحیت غربی نسبت می دهد. از دید لوئیس مشکل اصلی و عامل این اختلاف، فرهنگ است. همچنین وی واکنش جهان اسلام نسبت به غرب را واکنشی خشم آلود، بنیادگرایانه و همراه با حرکتهای تروریستی می داند. مجموعه مطالب این پژوهش نشان می دهد که فرضیه به آزمون گذارده شده یعنی این استدلال که "برنارد لوئیس در ایجاد تصویری منازعه آمیز از روابط میان تمدن اسلام و غرب نقش کلیدی داشته و آرای وی به ویژه در میان نومحافظه کاران آمریکایی جایگاه ویژه ای دارد." را می توان تأیید کرد.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...