728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

تمدن املش یکی از قدیمی ترین تمدن های گیلان است که در برخی از موارد تاثیر این تمدن بر روی تمدن های دیگر ایران ثابت شده است،از این رو در این پژوهش ما با تمدن قدرتمندی روبرو هستیم که دارای حیطه ی جغرافیای خاص خود،محدوه ی زمانی ویژه و نقوش برخواسته از آیین ها و اسطوره های منحصر به فرد خود است. اگر به طور کلی بخواهیم نقوش این تمدن را دسته بندی کنیم به طور حتم نقوش تمدن املش نقوش جانور نگارانه می باشند که غالب آثار متعلق به این تمدن را تشکیل داده اند،از آنجایی که عمده آثار به دست آمده از این تمدن از درون مقابر باستانی آن کشف شده اند،می توان به وجوه مذهبی و آیینی این آثار پی برد؛نماد را می توان زبان و بیانی برای بازگو کردن اسطوره دانست و تمدن املش سرشار از نقوش نمادین حیوانی و انسانی است که با مطالعه آنها می توان به وجود داستان های و باورهای اساطیری پس این نقوش پی برد. بنابر این ما دارای دایره ای از نقوش نمادین و اسطوره ای هستیم که می توان از آن برای به کارگیری در آثار گرافیکی مدرن به جهت اعتلای هر چه بیشتر این هنر استفاده کرد،از آنجایی که نشانه هم در آثار گرافیکی و هم در ادوار اولیه بشر نقش عمده ای داشته است، شاید بتوان از این هم سویی و تداوم برای القای مفاهیمی مناسب با مشاغل مدرن بهترین بهره را جست. در این پژوهش سعی شده تا نقوش تمدن املش شناسایی شده،دلیل پیدایش آنها مورد مطالعه قرار گرفته و با مفاهیم نمادین آنها آشنا شویم تا بتوان با توجه به این دست آوردها زبانی نو به ادبیات رشته گرافیک با تکیه بر پشتوانه تاریخی و بومی بیافزاییم.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...