728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

نوشته حاضر تحت عنوان بررسی ظهور و سقوط تمدنها در قرآن سعی نموده‌است تا به چند پرسش عمده در مورد تاریخ انسان، تمدن ها و افت و خیز آن در حد توان پاسخ دهد و از خلال کاوش های قرآنی، حدیثی و تاریخی به قوانینی در خصوص تاریخ و سنت های حاکم بر آن و علاج نارسایی ها و کاستی های آن و پیشنهاد و ارائه راهکارهای لازم جهت سعادتمندی و کامیابی انسان در بقای تمدنها، دست یابد. فصل اول: شامل سیمای کلی تحقیق می باشد. فصل دوم: کلمات کلیدی تحقیق و خصوصیات آن و نظر قرآن مشخص گردیده است. فصل سوم: پاسخ به سولات و فرضیات مطرح شده مانند راز خوشبختی و تیره روزی انسان و تمدن ها را در چارچوب کلی دو عامل برون زا ودرون زا بیان می کند.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...