728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

کنترل داخلی یکی از مقوله‌های مورد توجه در حسابداری می‌باشد. کنترل‌های داخلی یکی از مکانیزم‌های متعددی است که واحدهای تجاری برای کنترل مسئله نمایندگی مورداستفاده قرار می‌دهند (لاتریدیس ، 2011). مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم‌های کنترل داخلی دارند. زیرا مدیران به خوبی می‌دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سود آوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله‌ای ست که موجب می‌شود نسبت به ارقام و آمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند و اعداد و اطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند و همچنین آنان را مطمئن می‌سازد که سیستم‌ها و روش‌های صحیح مالی و اداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجرا می‌شود (تاجیک، 1396). کنترل داخلی در گذشته نیز وجود داشته است هر چند امروزه به دلیل پیشرفت علم و توسعه جوامع و سیستمهای اداری و مالی و حسابداری تغییرات قابل توجهی را شاهد هستیم. نقش کنترل داخلی بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطور و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای مختلف در اعصار و قرون گذشته است چرا که صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن در گوشه و کنار جهان شده است در همه حال نداشتن نوعی نظم و کنترل در اقتصاد وتجارت است در همه حال داشتن نظارت بر شهر و اقتصاد در مفهوم عام آن لازمه ادامه هر گونه دولت و مدنیتی می‌باشد. کنترل‌های داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد. سیستم کنترل داخلی اثر بخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی درباره پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، اما نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، به کار گیری کنترل‌های داخلی گریز ناپذیر است (لی ، 2012). شالوده کنترل داخلی فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته‌ها باز می‌گرداند تا از آنها درس بگیریم، همه ما با درک درست علل حوادث تاریخی و چگونگی ارتباط آنها با جهان ،دنیا را بهتر بشناسیم و درباره پیشرفت یک جامع به نقش کنترل یا به عبارتی مدیریت بیشتر پی ببریم. در این میان مطالعه تاریخ کنترل داخلی شهر سوخته اهمیت ویژه‌ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق پیشرفت شهر سوخته در گذشته و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ ایران است. در جوامع اولیه نقش کنترل داخلی اهمیت بسیار نداشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به این مهم بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده‌ها را نمی‌دانسته است. باتوجه به نکات عنوان شده، در این پژوهش کنترل داخلی را در شهر سوخته (بعنوان شاخص‌ترین اثر تاریخی استان سیستان و بلوچستان) بررسی کرده تا تحولات نقش کنترل داخلی در پیشرفت شهر نشینی را در یابیم. لذا پژوهشگر به بررسی سیستم کنترل‌های داخلی در تمدن شهر سوخته با تأکید برروی کاوش‌های شهر سوخته پرداخته و به این پرسش پاسخ می‌دهد که وضعیت کنترل داخلی حاکم بر شهر سوخته چگونه بوده است؟

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...