728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

در بیکران آفرینش ودر سرآغاز حضور اندیشمندانه انسان ،تمدن هایی پا به عرصه وجود نهاده اند که تاکنون قدمت آن ها در منابع تاریخی ثبت شده است.شاید این تمدن ها ما را به سمت و سویی می کشاند تا به بهانه آفرینش اثر هنری کنکاشی امروزی داشته باشیم.فلسفه امروزی در باره تمدن های دنیای باستان، بازتاب نگرش خلاقانه چنین انسان هایی است که در بدو حضورشان در شکل گیری آثار هنری در محدوده فکری و جغرافیای خویش ما را به تامل وا می دارند.مصر و بین النهرین تمدن های اولیه در عرصه تاریخ هنر می باشند.از آن جایی که آفرینش آثار هنری در این تمدن ها انسان امروزی را به بهت و حیرت می اندازد،نگاه کلی و تاریخ نگارانه جواب گوی بسیاری از سوالات دنیای غرق شده در علم و تکنولوژی نمی باشد. تاثیر پذیری و تاثیر گذاری اعتقادات و باورها ، اسطوره ها وکهن الگوها ، فرهنگ ، نگاه و فهم فرمانروایان این تمدن ها مارا بر آن داشت تا از نگاه کلی به جهان آفرینش هنری (به خصوص هنرهای تصویری)به تطبیق و تفسیر موارد نقل شده در این تمدن ها پرداخته و عوامل دخیل در آفرینش هنری را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.و با نگاهی موشکافانه و تامل برانگیز به ارتباط و تاثیر این دو تمدن بر یکدیگر و سایر تمدن های پس از آن پرداخته وبه تطبیق و تشریح این موارد در حد امکان و توانایی بپردازیم.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...