728 x 90
728 x 90

چکیده پایان نامه

زمینه و هدف: بیماری های چشم و درمان آن از آغاز پیدایش زندگی یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است؛ بخاطر شرایط خاص تمدن اسلامی و شیوع بیماری چشم در این مناطق، این بیماری و درمان آن بسیار مورد توجه قرار گرفت و چشم پزشکی شان و منزلتی ویژه ای پیدا کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گذاری تمدن اسلامی در روند شکل گیری و پیشرفت های علم چشم پزشکی است.روش بررسی و جمع آوری اطلاعات: این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای و بررسی و فیش برداری از متون اصیل و جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر صورت گرفته است.بحث و نتیجه گیری: چشم پزشکان و حکمای اسلامی بخصوص تا قرن هفتم هجری در شناخت و تشخیص بیماری های چشم دارای دستاوردها و نوآوری های زیادی هستند؛ آنها میراث چشم پزشکی گذشتگان را به بهترین نحو ترجمه و با نوآوری ها، خلاقیت ها و تجربیات با ارزش خود در شکوفایی و گسترش این علم سهم بسزایی داشتند. تبیین روندهای تشخیصی و درمانی برخی از بیماری های شایع چشم پزشکی در تمدن اسلامی با طب نوین شاهدی بر فراست و عمق نظر آنها در شناسایی و درمان بیماریها دارد.کلمات کلیدی: تمدن اسلامی، چشم پزشکی، درمان، حکمای اسلامی.

مجله
--
زبان محتوا
فارسی , ...