728 x 90
728 x 90آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با برچسب

2 پایان نامه
ارشد
نسبت تمدن اسلامی و مدرنیته در اندیشه امام خمینی
اندیشه های تمدنی در ایران معاصر , اندیشه های تمدنی مسلمانان , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تمدنی ایران امروز ,
فارسی
ارشد
تاثیر قرآن بر تمدن اسلامی براساس گام دوم انقلاب
انقلاب اسلامی و نقش تمدنی آن , تمدن در سپهر قرآن و روایات , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تمدنی ایران امروز ,
فارسی

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های مرتبط با برچسب

44 مقاله
علوم سیاسی
با مطرح شدن «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از سوی مقام معظم رهبری، مباحث مختلفی پیرامون تمدن اسلامی در فضای علمی کشور به وجود آمده است. از جمله این مباحث مطالعه انقلاب اسلامی ایران با رویکرد تمدنی است. در این مقاله با استفاده از سطح تحلیل تمدن به نقش انقلاب اسلامی…
زمانه
وقتي كه دشمنان انقلاب اسلامي ما خود مي گفتند كه «با بحران برنامه ريزي مواجه شدند» و كسينجر مي گفت كه امام خميني(ره) «گويي از جاي ديگري الهام مي گرفت» نشان آشكاري بر متفاوت بودن جنس انقلاب و ناملموس بودن ابعاد عميق روحي و فرهنگي آن بود. اما به راستي…
مطالعات بنیادین تمدن اسلامی
نظریه «تمدن نوین اسلامی»، دربردارنده دو بعد تمدنی و اسلامی است که درون خود اندیشه تعالی، تمدن برتر، تکامل و هویت را دارد. اگرچه تا کنون از تمدن نوین اسلامی سخن به میان آمده؛ کمتر در قالب و چهارچوب نظریه عنوان شده است. حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با…
جستارهای سیاسی معاصر
در چند دهه ی اخیر، نظام مردم سالاری دینی، به مثابه ی نظام سیاسی برآمده از آموزه های اسلامی، مورد توجه متفکران در حوزه های مختلفِ علوم انسانی قرار گرفته و از زوایا و رویکردهای گوناگون بدان نگریسته شده است. یکی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد…
حکومت اسلامی
انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ…
مطالعات بنیادین تمدن اسلامی
انقلاب اسلامی در موضوع زن، به‌مثابه رویکردی تمدنی ظاهر شد و توانست با پاسخ به چالش‌های برآمده از سنّت و مدرنیته در این زمینه، الگویی خاص خود را پیشنهاد دهد. این الگو از سویی در مطالعات نظری حوزه زنان و از سویی در تجربه زیسته زنان بسیاری در ایران و…

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های مرتبط با برچسب

13 کتاب
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تمدنی ایران امروز مطالعات راهبردی جهان اسلام
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تاریخی تمدن
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تمدنی ایران امروز

آرشیو نشست های علمی

نشست های علمی

نشست های علمی مرتبط با برچسب