728 x 90
728 x 90

Profile

همایون

محمدهادی

بیوگرافی

کتاب های مرتبط


3 کتاب
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات تاریخی تمدن مطالعات تطبیقی تمدن
مطالعات اسلامی تمدن مطالعات تاریخی تمدن
ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتدانشگاه امام صادق (ع)

مقاله های مرتبط


37 مقاله
دین و ارتباطات
مقاله با این مقدمه که در آینده ای نه چندان دور، تحولات سخت افزاری ارتباطات و توسعه ابزارهای نوین ارتباطی، بشریت را وارد دوره جدیدی از مواجهه ادیان با یکدیگر خواهد نمود، بر این نکته تأکید نموده که در آن شرایط، وابستگان به هر یک از سه دین ابراهیمی فرصت…
دکترین مهدویت
توجه به موضوع مهدویت و فرایند غیبت و ظهور، دردوره های گوناگون تاریخ مسلمانان و تمدن اسلامی سبب ایجاد تحول و شکل گیری رویکردها و مرزهای جدید درعلوم مختلف اسلامی شده است۔ ازجمله این رویکردها و توجهاتڃ تمرکزبر موضوع نشانه های ظهوراست که به ویژه دردوره هایی که آشوب هایی…
مشرق موعود
این مقاله با رد این نظریه که مدینه در قرآن به جامعه ای متمدن و قریه به جامعه ای غیرمتمدن اشاره دارد، به تحلیل دقیق موارد استعمال این دو واژه در قرآن کریم می پردازد. به این نتیجه می رسد آنچه در مقابل مدینه و حتی قریه قرار می گیرد،…
دین و ارتباطات
گرچه تدوین سیاست های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است، به موازات آن، هماهنگی میان سیاست های بالادستی و فرودستی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371) و با…
مدیریت اسلامی
استنباط های عقلی و استنتاج از آیات و روایات نشان می دهد که جهان هدف مند است و کلان روند تاریخ به سمت صلاح، کمال و آینده ای روشن در حال حرکت است. از دید تعالیم شیعی، این حرکت به سمت استقرار شهر عدل آرمانی مهدوی است و فرجام تاریخ…
فرهنگ رضوی
تاکنون تحلیل های گوناگونی از واقعه مهم هجرت امام رضا (ع) به ایران ارائه شده است. در این میان شاید آنچه تاکنون تا حدی مهجور مانده، هویت تمدن ساز این هجرت باشد. در این رویکرد، این هجرت مبارک، بر خلاف ظاهر تبعیدگونه آنکه خود در پس پرده ادعای تکریم اهل…

پایان نامه های مرتبط


1 پایان نامه
ارشد
ظرفیت سنجی فرهنگ زیارت برای ایجاد تمدن نوین اسلامی
تمدن نوین اسلامی , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تمدنی ایران امروز ,
فارسی

چند رسانه ای های مرتبط


نتیجه ای یافت نشد...