728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

پیتر جی کاتزنشتاین با نگارش مقاله دولت تمدنی در سال 2007 تئوری‎پردازی در باب دولت تمدنی و عناصر آن را بنیانگذاری کرد. نویسنده در این مقاله به این پرسش می‎پردازد که چرا محققین روابط بین‎الملل به‎گونه‎ای خاص بر سکولاریسم تمرکز نموده‎اند و همه آن‎ها دین را در تحلیل‎هایشان نادیده گرفته‎اند؟ وی بر این باور است که بازگشت دین در روابط بین‎الملل از طرق مختلف انجام گرفته است. مسئله‎ای که کاتزنشتاین مطرح می‎کند این است که چگونه می‎توان آمیختگی دین و سکولاریسم را در سیاست جهانی معاصر درك نمود؟ در پاسخ به این پرسش مباحث مربوط به دولت‎های تمدنی را مطرح می‎کند و با ارائه بحث بسیار مهم حوزه اعتبار تمدنی، بحث مطالعات تمدنی در روابط بین‎الملل را به یک نقطه روشن و مشخصی می‎رساند که می‎توان تحولات تمدنی در نظام بین‎الملل را بر اساس آن مورد ارزیابی قرار داد. در پژوهش حاضر از مفاهیمی همچون دولت تمدنی، حوزه اعتبار تمدنی و... در ترسیم مفاهیم محتوایی و همچنین تولید یک چارچوب نظری روشن بهره‎برداری شده است؛

مجله
--
زبان محتوا
انگلیسی , ...