728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

کتاب پدیده جهانی شدن (وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی) اثر دکتر «فرهنگ رجایی» درابتدا با زبان انگلیسی تألیف شد و سپس توسط آقای دکتر عبدالحسین آذرنگ در سال ۱۳۸۰ ترجمه و منتشر شد. تلقی و رویکرد مندرج در این کتاب در واقع بیانگر رویکرد بسیاری از روشن‌فکران نسبت‌ به پدیده جهانی شدن است. این مقاله به بهانه نقد و بررسی کتاب مذکور، خواهان نقد و بررسی نحوه دریافت و تلقی رایج نسبت‌ به آن پدیداری است که به پدیده جهانی شدن موسوم گشته است. در اینجا ابتدا محتوا و ادعاهای اصلی کتاب را در پنج محور خلاصه و بیان کرده سپس به نقد و بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

مجله
مطالعات ملی ,
زبان محتوا
فارسی , ...