728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

فاتحان اسپانیایی در 1492 هنگام ورود به سرزمینی که بعدها آمریکا نام گرفت.با اقوامی مواجه‌ شدند که دارای تمدن‌های قدیمی‌ و غنی بودند.اسپانیایی‌ها برای‌ آنکه بتوانند بر این سرزمین و اقوام آن حکومت کنند.به غارت، نسل کشی،انتقال ثروت و تخریب‌ دست زدند.اما هیچ یک از این‌ اقدامات نتوانست ماتع تاثیر عمیق‌ تمدنهای این قاره در تمدنهای اروپایی‌ و در تمدن جهاین شود.مهم‌ترین‌ این تمدن‌ها که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در حوزهء مکزیک‌ و پروی امروزی پدید آمدند، اولمک،مایا،امروزه تمدن‌های‌ پیش کلمبی نامیده می‌شوند. کتب زیر نمونه‌ای‌ از تلاش‌هایی است که در ایران‌ برای معرفی و شناخت تمدن‌های‌ پیش کلمبی صورت گرفته است. فرهنگ و تمدن آمریکای میانه پیش از کلمب‌ این کتاب در تشریح آثاری هنری(مجسمه سازی و معماری) این تمدنها می‌پردازد و نیم نگاهی به اساطیر و سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمدن‌های پیش کلمبی دارد. اقوام سرزمین آند-از فرهنگهای آغازین تا آزتکها، این کتاب تمدن و هنر آمریکایی میانه به ویژه مکزیک را از دیدگاه باستانشناسی بررسی می‌کند و تاریخ پیش کلمبی را به سه دورهء کلاسیک،کلاسیک و بعد از کلاسیک تقسیم می‌کند. جامعه اینکا-از نخستین دولتهای سوسیالیستی جهان. این کتاب نگاهی کلی و گذرا به تمدن اینکا دارد و ریشه‌های تمدن اینکایی،سازمان اقتصادی،سیستم‌ سوسیالیستی،مقایسه سوسیالیزم اینکایی با اشکال باستانی و جدید سوسیالیزم در اروپا،منابع تاریخ اینکا و مسئله امروزی‌ سرخپوستها را بررسی می‌کند.

مجله
کتاب ماه ,
زبان محتوا
فارسی , ...