728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

ظهور انقلاب مشروطه در ایران ، تاثیر چشمگیری بر زندگی سیاسی آحاد این مرز و بوم بر جای گذاشت . یکی از مباحث مطرح در دوران شکل گیری مشروطیت ، حفظ هویت فرهنگی ایرانیان در برابر ورود تمدن غرب بود. در این سخنرانی سعی شده است تا به تجزیه و تحلیل چهار نحله فکری آن دوران که عبارت بودند از رهیافت های تجددگرا، سنت گرا، اعتدال گرا و احیاگرا که ضمن حمایت از اصل مشروطه ، به ارائه نظریاتی درباره نحوه مقابله با تمدن غربی اقدام نموده اند، پرداخته شود.

مجله
مطالعات ملی ,
زبان محتوا
فارسی , ...