728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

نخستین رویارویی ایرانیان با غرب از قرن هفتم هجری در دوران پادشاهان مغول آغاز شد، و با رونق دادوستد ایرانیان با غرب در زمان شاه‌عباس اول بود. زیرا وقتی‌که او اصفهان را پایتخت نمود به مبلغان عیسوی اجازه داد که در آن شهر کلیساها و سومعه ها برپا کنند و مبلغان و اروپایی‌ها که برای مقاصد سیاسی یا تجاری به ایران می‌آمدند در بازگشت کتاب‌هایی در باب ایران می‌نوشتند و ایران را به اروپاییان معرفی می‌کردند، و یا بعضی از کتاب‌های علمی و ادبی ایران را ترجمه می‌کردند و یا بالعکس کتب مقدس نصارا ما را به زبان فارسی نقل می‌کردند. نخستین کتابی که اروپاییان به زبان عربی و از ایرانیان چاپ کردن کتاب «حاوی» اثر محمد بن زکریای رازی بود که در موضوع پزشکی است.

مجله
پیام بهارستان ,
زبان محتوا
فارسی , ...