728 x 90
728 x 90

چکیده مقاله

دو دین اسلام و مسیحیت علی رغم اشتراک در الوهیت و اشتراک در پیام واحد نهایی، از دو ساختمان درونی متفاوت برخوردارند. باید به این نکته توجه کرد که پیروان یک دین بیش از آنکه از پیام نهایی دین خود متاثر باشند، از ساختار ایدئولوژیکی و اخلاقی و عبادی و فقهی دین خود متأثرند.

مجله
نامه فرهنگ ,
زبان محتوا
فارسی , ...