728 x 90
728 x 90آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های مرتبط با این نوع

1572 مقاله
کیهان فرهنگی
«در این جهادی که وجود داردش در این جنگ بی امانی که وجود دارد بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت این جنگی است بین این ها. ما در کجای این جبهه قرار داریم و حضور داریم؟» (در دیدار مداحان .۱۴۰۰/۱۱/۳) «جهاد تبیین» موضوعی…
شهروند
رفتارشناسی سیاسی میرزای‌شیرازی در اتاق رئیس پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باب مباحثه را باز کرد. آن سوی منازعه، «دکتر موسی نجفی» نشسته بود. او در رفتار سیاسی میرزای شیرازی نگاه «براندازانه» می‌بیند و او را آغازگر این مسیر توصیف می‌کند.
کلک
وقتی‌که در حدود ده سال پیش ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدن‌ها را در مجله فارین افرز منتشر کرد بسیاری از آگاهان می‌دانستند که زمینه‌های پیدایش و ابراز چنین نظریه‌ای قبلاً به وسیله «آرنولد جوزف توین بی» محقق و پژوهشگر انگلیسی آماده شده بود. توین بی بسیار پیش‌تر از هانتینگتون نظریه…
تمدن نوین اسلامی
قرآن کریم واپسین و کامل ترین کتاب آسمانی است که به منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده؛ ازاین رو، تمام مولفه های مورد نیاز انسان برای سعادت را، به انحای مختلف، در خود بازتاب داده است. یکی از نویدهای مکتب اسلام تشکیل تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای سعادت…
سخن تاریخ
اشعار باقی مانده از دوران معاصر با ظهور اسلام که در بستر جامعه ی جاهلی سروده شده است یکی از منابع شناخت جامعه ی آن دوران است. خنساء به عنوان یکی از مشهورترین شاعران آن عصر در اشعارش به برخی از ویژگی های آن جامعه توجه داشته است. این پژوهش…
مطالعات بنیادین تمدن اسلامی
بخشی از مردم در جوامع بشری، کم‌توانان جسمی و ذهنی هستند که چون دیگر مردمان از تمام حقوق برخوردار هستند؛ لذا حکومتها مهم ترین نقش را در استیفای حقوق آنان دارند. در آموزه‌های دینی به وظایف حکومت در قبال کم‌توانان جسمی و ذهنی اشاره شده است. پژوهش حاضر با روش…
تمدن پژوهی
نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا هرچند اقدامی منحصربه‌فرد نیست و پیش‌ازاین نیز در سیره عالمان دینی سابقه داشته، اما زمان و زمینه این نامه بدان ویژگی‌ خاصی بخشیده است، به‌گونه‌‌ای که می‌توان آن را به‌عنوان یک کنش خاص در سطح تمدنی تحلیل نمو‌د. در این نامه، رأس هرم…