728 x 90
728 x 90

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد یکی از دانشگاه های دولتی و معتبر شهر تهران است که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت و از طریق کنکور سراسری و به شیوه نیمه متمرکز اقدام به جذب دانشجو می‌کند. این دانشگاه از دهه 90 شمسی تا کنون برگزار کننده 5 همایش ملی در زمینه تمدن نوین اسلامی بوده است و همچنین منتشر کننده مجله مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی می باشد.

تمدن پژوهان


مقاله ها


کتاب ها


4 کتاب
مطالعات نظری تمدن
مطالعات تمدنی ایران امروز
مطالعات نظری تمدن
مطالعات تمدنی ایران امروز

نشست های علمی