728 x 90
728 x 90

   نگاشته های تمدنی
   تمام نگاشته های تمدنی مرتبط با این دسته بندی اعم از : کتاب شناسی، مقاله ها ، پایان نامه ها و نوشته های مرتبط  در این قسمت نمایش داده میشود.
   9 مقاله
   علوم سیاسی (باقرالعلوم)
   هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کلان داده ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که کلان داده ها با اتکا به منابع مشخصی هم چون «اینترنت اشیاء»، «داده های باز» و «فرایند»ها، با کشف الگوهای ناشناخته به کاهش…
   مطالعات بنیادین تمدن اسلامی
   انقلاب اسلامی در عصری محقق شد که دنیای مغرب زمین با ادعای تمدن پایان تاریخ در پی ساماندهی و مدیریت همه شئون اجتماعی و تمدنی بشر امروز می باشد و شکل گیری تمدن را تنها یک پروسه نمی داند بلکه با تعریف پروژهای مختلف در حوزه های مختلف تمدنی به…
   مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی
   تأسیس مرکزی مستقل برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید نقطة عطفی در کلا ن نگریهای منتهی به سند رسمی در کشور دانست. اهمیت این تصمیم را میتوان در این محورها بیان کرد: چاره اندیشی برای اجرایی شدن همة کلان نگریهای نظام، ارتقاء سطح پرداختن به تدوین الگو از…
   مجموعه مقالات همایش ها
   تحقق الگوهای بدیل و بومی پیشرفت برای ایران امری لازم و ضروری است که تحقق و دست یابی برنامه های توسعه در گرو عملیاتی کردن آن است. گزینش، طراحی و عملیاتی کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدون توجه به تمدن اسلامی ایرانی منتج به شکست خواهد شد. از این رو…
   معرفت اقتصاد اسلامی
   بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه…
   243 پایان نامه
   ارشد
   فارسی
   ارشد
   وضعیت سیاسی دولت صفویه و تأثیر آن بر تمدن اسلامی آن دوره
   دوره بندی تمدنی تاریخ اسلام , سهم تمدنی ایران , مطالعات تاریخی تمدن ,
   فارسی
   دکتری
   وجوه تشابه و تفاوت های تمدن نوین اسلامی با تمدن اسلامی
   تمدن نوین اسلامی , دوره بندی تمدنی تاریخ اسلام , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تاریخی تمدن , مطالعات تمدنی ایران امروز , مولفه های تمدن پیشین اسلامی ,
   فارسی
   ارشد
   واکاوی رویکرد نقادانه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به تمدن غربی از عصر روشنگری
   اندیشه های تمدنی مسلمانان , تمدن اسلامی و تمدن غرب , مطالعات اسلامی تمدن , مطالعات تطبیقی تمدن ,
   فارسی
   ارشد
   فارسی
   ارشد
   هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن
   تمدن در سپهر قرآن و روایات , مطالعات اسلامی تمدن ,
   فارسی